POLONIA IRLANDIA

Tysiące mieszkańców Irlandii może ubiegać się o specjalne dofinansowanie rządu.

W związku z kryzysem pandemii Covid-19 uruchomiony został w Irlandii specjalny program pomocy finansowej, z którego skorzystać może grupa tysięcy mieszkańców.

Jest to jedna z szeregu inicjatyw rządowych i funduszy mających na celu przywrócenie ludzi do pracy po miesiącach ograniczeń, które zamknęły kraj i zmusiły tysiące firm do zamknięcia.

Osoby samozatrudnione oraz właściciele małych firm, którzy próbują powrócić na rynek pracy po miesiącach obostrzeń mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości €1.000.

Dotacja może zostać przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń, paliwa, nowego sprzętu, oznakowania lub środków ochrony indywidualnej PPE.

Warunki do uzyskania dofinansowania Enterprise Support Grant w Irlandii

Dofinansowanie wypłacone może być firmom, które:

  • nie kwalifikują się do innych dotacji rządowych
  • zatrudniają mniej niż 10 osób
  • mają roczny obrót poniżej 1 miliona euro
  • nie podlegają stawkom handlowym
  • spełniają wymogi dotyczącymi podatków i składek PRSI

Dofinansowanie będzie wypłacane na podstawie wydatków poniesionych przez właścicieli firm, którzy byli na zasiłku Pandemic Unemployment Payment (PUP) i chcą wrócić do pracy.

Dotacja pokryje związane z tym koszty do kwoty €1.000 i będzie wypłacona jednorazowo. Wniosek należy złożyć do 4 tygodni od zamknięcia zasiłku Covid-19 PUP.

Czytaj też: Zasiłek Covid-19 PUP w Irlandii przedłużony do kwietnia 2021 roku