POLONIA IRLANDIA BLISKO LUDZI

Członkowie LWTG ustalili wysokość proponowanej płacy dla zatrudnionych osób w Irlandii.

Grupa Living Wage Technical Group (LWTG) w Irlandii określiła, że przy obecnych warunkach ekonomicznych realna płaca powinna wynosić co najmniej €11.90 za godzinę.

Tzw. „Living wage” w ubiegłym roku ustalono na €11.70 za godzinę pracy. Niestety tylko część pracodawców zdecydowała się podnieść płace swoim pracownikom. Firmy: Aldi, Ikea i Lidl były pierwszymi, które wyrównały stawki minimalne do tej kwoty.

Minęła właśnie połowa 2018 roku i po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wysokość „Living Wage” podniesiono do €11.90 za godzinę. Wpływ na to miał przede wszystkim kryzys na rynku mieszkaniowym w Irlandii.

Wielu mieszkańców ma poważne problemy, by zachować płynność finansową, ponieważ większość dochodu przeznaczają na spłaty kredytu hipotecznego lub opłacenie czynszów.

Niestety, mimo usilnych starań osób lobbujących za podniesieniem płac do poziomu „Living Wage”, rząd w Irlandii nadal ustala stawkę minimalną, a ta nie jest ustalana w oparciu o koszty utrzymania. Obecnie stawka płacy minimalnej w Irlandii wynosi €9.55 za godzinę czyli o €2.35 mniej niż stawka proponowana przez LWTG.