Członkowie partii Sinn Féin apelują o wprowadzenie zarobków w wysokości €12.30 za godzinę pracy w Irlandii.

W ostatnim czasie członkowie The Economic and Social Research Institute (ESRI) apelowali o wzrost zasiłków socjalnych w Irlandii – więcej: ESRI alarmuje – Muszą wzrosnąć zasiłki socjalne w Irlandii

Ich zdaniem mieszkańcy Irlandii muszą mierzyć się z ciągle rosnącymi kosztami życia. Kryzys mieszkaniowy, podwyżki cen w sklepach, podwyżki cen energii przyczyniają się do wzrostu skali ubóstwa w Irlandii.

Sugestią ESRI jest, aby wysokość podwyżek zasiłków i świadczeń socjalnych w Irlandii była uzależniona od wysokości inflacji. Wprowadzone w 2019 roku podwyżki z Opieki Społecznej nie wystarczyły do poprawy sytuacji finansowej osób najuboższych w Irlandii.

Teraz członkowie partii Sinn Féin apelują o wprowadzenie podwyżki pensji w Irlandii w wysokości €12.30 za godzinę pracy. Jest to obecnie rekomendowana kwota zarobków tzw. Living Wage, która odzwierciedla realne potrzeby zatrudnionych osób do opłacenia wszystkich rachunków.

Tymczasem aż 23% pracowników w Irlandii posiada niskie zarobki, które są niewystarczające na pokrycie kosztów życia. Pracodawcy nie są chętni do wprowadzania pensji Living Wage. Na ten krok zdecydowało się jedynie kilka firm, w tym IKEA Ireland, Lidl i Aldi.