POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Miliony euro przeznaczane są na pomoc dla potrzebujących rodzin, którym grozi bezdomność.

Kryzys mieszkaniowy w Irlandii spowodował ogromny wzrost osób potrzebujących nagłej pomocy. Wiele rodzin z dnia na dzień traci swoje domy i mieszkania. Dotyczy to tych osób, które wynajmują bądź zakupiły mieszkania.

Miliony euro przeznaczane są na pomoc dla potrzebujących rodzin, którym grozi bezdomność. Z tych pieniędzy opłacane są zakwaterowania w nagłych przypadkach.

Według najnowszych danych Regionalnego Urzędu ds. Bezdomności w Dublinie tylko w 2019 roku wydano ponad 170 milionów euro na pomoc takim rodzinom. Niestety według tych danych jest to wzrost wydatków o 19% w stosunku do 2018 roku.

Tina McVeigh z organizacji People Before Profit twierdzi, że w Irlandii jest pilna potrzeba budowania domów i mieszkań socjalnych. Można to rozwiązać w szybkim czasie. Zbudowane już biurowce można zamienić na mieszkania socjalne.

Według Tiny McVeigh rząd Irlandii powinien podjąć w szybkim czasie decyzję o zwiększeniu budowy domów socjalnych. W przeciwnym razie problem bezdomności w Irlandii będzie narastał.