Polonia Irlandia • Gazeta • Wiadomości i Informacje

Nowe prawo ma zostać wprowadzone w Irlandii jeszcze w tym roku.

Lokalne władze otrzymają już niedługo nowe uprawnienia, dzięki którym uda się ograniczyć nielegalny wywóz śmieci w Irlandii.

Przedstawiciele władz będą mogli kontrolować czy mieszkańcy mają opłacony wywóz nieczystości. Osobom, które nie udowodnią, że za to płacą, grozi kara grzywny w wysokości €2.500.

Nowe prawo ma zacząć obowiązywać pod koniec 2018 roku. Dowodem, że płacimy za wywóz śmieci mogą być rachunki bądź umowa podpisana z daną firmą wywozową.

Rząd Irlandii chce maksymalnie ograniczyć proceder nielegalnego wywozu śmieci, z którym władze walczą od wielu lat. Niestety mimo usilnych starań nie udało się rozwiązać tego problemu – śmieci wyrzucane są nagminnie, zwłaszcza w obszarach zalesionych, a sprawców rzadko udaje się wychwycić.

W niektórych miejscach w Irlandii lokalne władze zaostrzyły już przepisy – w Dublinie obowiązuje zakaz wystawiania kontenerów z odpadami przed godziną 17:00 w dniu poprzedzającym wywóz nieczystości. Złamanie przepisu oznacza karę w wysokości €75.