Afera z polisami ubezpieczeń w Irlandii - konsumenci oburzeni

Ubezpieczyciele w Irlandii zostali oskarżeni o oszukiwanie społeczeństwa.

Ubezpieczyciele zostali oskarżeni o oszukiwanie społeczeństwa i polityków, gdy okazało się, że stawki składek zaczęły ponownie rosnąć, pomimo znacznego spadku liczby zgłoszeń szkód.

Ubezpieczenie w Irlandii

Przedsiębiorcy i grupy społeczne ostro skrytykowały branżę ubezpieczeniową za nieprzekazywanie ogromnych oszczędności wynikających z istotnego spadku wypłat odszkodowań za urazy w zeszłym roku.

Kwota 141 mln euro przyznana przez Personal Injuries Assessment Board (PIAB) w zeszłym roku była najniższą od 16 lat, jak poinformowano. PIAB stwierdziło, że składki ubezpieczeniowe powinny spaść w rezultacie.

Niemniej jednak, stowarzyszenia konsumentów i przedsiębiorcy donoszą, że składki na ubezpieczenia komunikacyjne ponownie rosną, co budzi oburzenie wśród społeczeństwa.

Stowarzyszenie Konsumentów Irlandii oskarżyło branżę o „wydrenowanie” klientów i zarzuciło jej spekulację.

Oskarżono też branżę o brak uczciwości wobec klientów, pomimo korzystnych dla niej reform ubezpieczeniowych wprowadzonych przez rząd.

Odszkodowanie w Irlandii

Zgodnie z danymi za październik, składki na ubezpieczenia komunikacyjne rosną mimo spadku liczby zgłoszeń roszczeń i zmniejszenia wartości średnich odszkodowań. Stowarzyszenia i przedsiębiorcy domagają się uczciwego traktowania i obniżki składek.

Grupa branżowa Insurance Ireland twierdzi, że zarzuty o podnoszenie składek nie są trafione, argumentując, że irlandzcy konsumenci korzystają z jednych z najniższych składek w Europie.