Aktualizacja programu zatrudniania w Irlandii - nowe przepisy

Inicjatywa jest kluczowa dla budowania społeczeństwa, w którym każdy ma równą szansę na zatrudnienie i rozwój zawodowy w Irlandii.

Od 1 kwietnia w Irlandii nastąpiły istotne zmiany w programie The Wage Subsidy Scheme (WSS).

Zatrudnienie w Irlandii

Inicjatywa jest kluczowa dla budowania społeczeństwa, w którym każdy ma równą szansę na zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Zmiany te, ogłoszone przez Minister Ochrony Socjalnej Heather Humphreys, mają na celu zachęcenie prywatnych pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami poprzez obniżenie wymogów godzinowych oraz zwiększenie dostępności wsparcia finansowego.

Do tej pory pracodawcy, aby skorzystać z programu, musieli oferować pracę na co najmniej 21 godzin tygodniowo.

Od 1 kwietnia próg ten został obniżony do 15 godzin tygodniowo, co ma na celu zwiększenie elastyczności i umożliwienie większej liczbie osób z niepełnosprawnościami dostępu do zatrudnienia.

Według minister Humphreys, dzięki obniżeniu wymogów godzinowych, więcej osób z niepełnosprawnościami może liczyć na wsparcie w wysokości około 245,69 euro tygodniowo, co stanowi znaczące wsparcie w dążeniu do samodzielności finansowej i integracji zawodowej.

Pracodawcy w Irlandii

Program zapewnia pracodawcom finansową zachętę w postaci dotacji, która ma pokrywać ewentualne niedobory w produktywności pracowników z niepełnosprawnościami.

Podstawowa stawka dopłaty wynosi 6,30 euro za godzinę, co oznacza, że roczne wsparcie może sięgnąć 12 776 euro przy 39-godzinnym tygodniu pracy.

W praktyce oznacza to, że pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z produktywnością w przedziale 50-80% w porównaniu do innych pracowników, nie będą ponosić strat finansowych.