To pierwsza od dwóch lat tak wysoka liczba osób bezdomnych w Irlandii.

Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa opublikowało dane na temat liczby osób bezdomnych w Irlandii.

Kryzys mieszkaniowy – Bezdomność w Irlandii

W okresie od 18 do 24 kwietnia w tymczasowym zakwaterowaniu przebywało 10 049 osób, w tym 2 944 dzieci.

Jest to najwyższa od dwóch lat liczba osób bez stałego miejsca zamieszkania w Irlandii. Najwięcej jest ich w Dublinie (5000 dorosłych i 950 dzieci), a następnie w Cork, Galway, Limerick i Meath.

Organizacje charytatywne alarmują, że postępy uczynione w sprawie ochrony mieszkańców przed bezdomnością podczas pandemii „ulegają erozji”.

Powodem tak szybkiego tempa wzrostu liczby osób bezdomnych jest kryzys na rynku mieszkaniowym. O kryzysie debatuje się od wielu miesięcy, jednak rząd nie wprowadził żadnej istotnej zmiany, która zatrzymałaby falę eksmisji.

Apel do rządu w Irlandii

Wielokrotnie już wzywano do zamrożenia czynszów na okres budowy nowych domów w Irlandii, jednak rząd odmawia podjęcia tego środka w obawie przed jeszcze większym odpływem landlordów z rynku wynajmu.

Tymczasem noclegownie, ośrodki tymczasowego zakwaterowania pękają w szwach, a ich personel pracuje ponad swoje możliwości. Nie bez znaczenia jest też szkodliwy wpływ długotrwałych pobytów w tego typu placówkach na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Organizacje charytatywne apelują o zwiększenie podaży domów, podjęcie środków zachęcających właścicieli do pozostania na rynku oraz zwiększenie limitów HAP, które pozostają niezmienione od 2016 roku.