Alarmujące dane - pomyłki lekarzy w szpitalach w Irlandii

Do pomyłek podczas operacji doszło w sześciu szpitalach publicznych w Irlandii.

Chirurdzy systemu opieki zdrowotnej (HSE) błędnie przeprowadzili operacje na nieodpowiednich częściach ciała pacjentów 13 razy od 2020 roku.

Operacja w Irlandii

Dane obejmują okres od początku 2020 roku do 18 września 2023 roku i zostały udostępnione przez HSE na mocy prawa o dostępie do informacji. Sprawę opisano na łamach Irish Mirror.

Incydenty związane z operacjami w niewłaściwych miejscach miały miejsce w sześciu szpitalach publicznych w Irlandii.

Jak wynika z danych, lekarze wykonywali zabiegi na niewłaściwych ramionach, nogach, kręgach, łokciach oraz oczach, powodując niezamierzone szkody dla pacjentów.

Tylko w tym roku zanotowano pięć takich zdarzeń i jest to największa liczba od 2019 roku. Do pomyłek doszło w szpitalach: Connolly Hospital Blanchardstown, Cork University Hospital, Sligo University Hospital, University Hospital Limerick oraz Midland Regional Hospital w Tullamore.

Szpitale w Irlandii

Ponadto odnotowano 28 przypadków 'bliskich pomyłek’ w 10 szpitalach, z czego dziewięć miało miejsce w Our Lady’s Hospital w Navan.

Określenie 'bliski pomyłka’ oznacza incydent, który został powstrzymany przez przypadek lub odpowiednią interwencję, bez której pacjent mógłby doznać niezamierzonego uszczerbku lub szkody.

Jednak rzecznik HSE podkreślił, że nie wszystkie udokumentowane incydenty miały miejsce na sali operacyjnej, obejmując także radiologię oraz wydarzenia na oddziałach szpitalnych.

Powiedział przy tym, że polityka HSE zakłada identyfikację, zgłaszanie i przeglądanie wszystkich incydentów, tak aby uczenie się na ich podstawie mogło być udostępniane w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług”.

Zgodnie z Polityką Zarządzania Zintegrowanym Ryzykiem HSE i dokumentami wytycznymi usługi stale zaangażowane są w identyfikację obszarów, w których prawdopodobnie mogą wystąpić incydenty.

Tworzy się też systemy zapobiegające lub zmniejszające prawdopodobieństwo ryzyka ich wystąpienia, jak poinformował rzecznik HSE.