Alarmujący wzrost przypadków - ostrzeżenie dla mieszkańców Irlandii

Lekarze w Irlandii ostrzegają przed gwałtownym wzrostem liczby młodych osób, które w ten sposób doznały poważnych obrażeń.

Irlandzcy lekarze alarmują wobec niepokojącego trendu hospitalizacji młodych osób z poważnymi urazami lub wstrząsem toksycznym.

Szpital w Irlandii

Ostatnie badania opublikowane w „Irish Medical Journal” rzucają światło na rosnące zagrożenie dla zdrowia młodych ludzi w Irlandii, związane z niebezpiecznym używaniem podtlenku azotu.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, siedmioro młodych osób w wieku od 14 do 23 lat, głównie płci żeńskiej, trafiło do szpitali w Dublinie z poważnymi odmrożeniami.

Część pacjentów doznała wstrząsu toksycznego, który był bezpośrednim skutkiem niewłaściwego używania podtlenku azotu.

Ten psychoaktywny środek, przechowywany w pojemnikach w ekstremalnie niskich temperaturach, od minus 55 do minus 88 stopni Celsjusza, stał się przyczyną odmrożeń, gdy bezpośrednio wszedł w kontakt ze skórą użytkowników.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Eksperci medyczni i autorzy raportu podkreślają, że stan nieświadomości wywołany przez podtlenek azotu zwiększa podatność na odmrożenia.

Urazy przytoczonych w raporcie osób wymagały przeprowadzenia skomplikowanych procedur chirurgicznych, w tym przeszczepów skóry, jak poinformowano.

Zdaniem lekarzy należy poprawić komunikację, aby lepiej informować społeczność, szczególnie młodych ludzi, o ryzyku związanym z używaniem podtlenku azotu.

Zaleca się, aby w przypadku odmrożeń natychmiast ogrzać dotknięty obszar w kąpieli wodnej o temperaturze około 38 stopni Celsjusza, zamiast polewać go zimną wodą, co może pogorszyć uraz.