Bakterie oporne na leczenie. Zagrożenie dla zdrowia publicznego w Irlandii

Nowe badania podkreślają potrzebę natychmiastowych działań w Irlandii.

Nowe badania ujawniają alarmujące poziomy opornych na antybiotyki superbakterii w irlandzkich wodach.

Zanieczyszczona woda w Irlandii

Stawia to pod znakiem zapytania obecne systemy oceny jakości wód i podkreśla potrzebę natychmiastowych działań.

Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie Irlandzkiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) rzucają nowe światło na problem zanieczyszczenia wód w Irlandii tzw. superbakteriami „budzącymi obawy kliniczne”, które są oporne na leczenie antybiotykami.

Wyniki badań wzbudzają zaniepokojenie wśród specjalistów i mieszkańców, podkreślając potrzebę zdecydowanych działań w celu ochrony zdrowia publicznego.

Badanie ujawniło powszechną obecność organizmów opornych na antybiotyki w irlandzkich wodach, w tym w miejscach ocenianych jako o dobrej lub doskonałej jakości.

Bakterie w wodzie

Szczególnie niepokojące jest wykrycie superbakterii, takich jak pałeczki jelitowe Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy (CPE), które przez lata były uznawane za zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Takie organizmy w wodach powierzchniowych mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzi, powodując choroby i zwiększając obciążenie dla usług opieki zdrowotnej.

Badanie podkreśla ograniczenia obecnego systemu oceny jakości wód kąpielowych w Unii Europejskiej, w tym poleganie wyłącznie na poziomach E.coli jako wskaźniku jakości.

Wyniki wskazują na potrzebę przemyślenia metod oceny i wprowadzenia bardziej wszechstronnych kryteriów, które uwzględnią obecność bakterii opornych na antybiotyki.

Analiza wskazuje, że znaczącym źródłem zanieczyszczenia są nie tylko działalności rolnicze, ale w dużym stopniu także odpady pochodzące z placówek opieki zdrowotnej, takich jak szpitale czy domy opieki.

Zaleca się wprowadzenie usprawnień w systemach oczyszczania ścieków oraz fizycznych modyfikacji miejsc kąpielowych, aby zmniejszyć ryzyko dla ludzi.

Stwierdzono też, iż równie ważne jest też zwiększenie świadomości publicznej na temat zagrożenia i promowanie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków.