Bałagan i gigantyczne kolejki na lotnisku w Irlandii

Planowane są dalsze działania mające na celu zwiększenie satysfakcji pasażerów w Irlandii.

IAA wymierzyła lotnisku w Irlandii karę 10,1 mln euro za ubiegłoroczne niedociągnięcia.

Lotnisko w Dublinie

Lotnisko w Dublinie zostało ukarane przez Irlandzką Agencję Lotnictwa (IAA) karą w wysokości 10,1 mln euro za porażkę w osiągnięciu wyznaczonych celów dotyczących czystości, informacji o transporcie naziemnym oraz czasów oczekiwania w kolejkach do kontroli bezpieczeństwa.

Dodatkowo, w pierwszych pięciu miesiącach roku, czas oczekiwania w kolejkach do kontroli bezpieczeństwa okazał się dłuższy niż zakładano, co doprowadziło do nałożenia przez IAA kary w wysokości 0,21 euro na pasażera.

Jednak za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie ogólnego zadowolenia klientów, łatwości przemieszczania się i orientacji, dostępności wózków bagażowych oraz zadowolenia z Wi-Fi, lotnisko otrzymało premie w wysokości 3,4 mln euro, co oznacza, że netto kara za 2023 rok wynosi 6,7 mln euro.

W odpowiedzi na raport IAA, operator lotniska, DAA, podkreślił, że pasażerowie cieszyli się dobrymi standardami w 2023 roku, a te standardy są nieustannie poprawiane.

W oświadczeniu stwierdzono:

W ubiegłym roku z lotniska w Dublinie wyleciało ponad 15 milionów pasażerów, a 97% z nich przeszło przez kontrolę bezpieczeństwa w ciągu 20 minut, przekraczając nasz własny cel wynoszący 90%.

Ulepszenia dla pasażerów

DAA zaznaczyło, że wszelkie problemy wskazane przez IAA dotyczyły początku roku i zostały skorygowane przed rozpoczęciem sezonu letniego, dzięki wdrożeniu 15-punktowego planu poprawy, który obejmował m.in. zwiększenie czystości, usunięcie zbędnych elementów oraz lepszą orientację w terminalach.

Dzięki ulepszeniom, takim jak poprawa szybkości Wi-Fi, dodanie większej liczby miejsc siedzących przy bramkach odlotów oraz utworzenie stref rodzinnych, doświadczenie pasażerskie uległo znacznej poprawie.

DAA zapowiada też dalsze ulepszenia w bieżącym roku, co ma przyczynić się do jeszcze wyższych standardów obsługi.