Bank w Irlandii odrzucił roszczenie klienta - teraz za to zapłaci

Rzecznik FSPO w Irlandii nakazał bankowi wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego klienta.

Rzecznik FSPO (Financial Services and Pensions Ombudsman) nakazał bankowi wypłatę odszkodowania dla klienta z powodu „mniej niż pomocnej” obsługi klienta podczas roszczenia w sprawie o oszustwo bankowe.

Transakcje bankowe

W decyzji wydanej przez FSPO uwzględniono skargę zgłoszoną przez skarżącego, która dotyczyła nieautoryzowanych transakcji na jego rachunku bieżącym pod koniec 2015 i w 2016 roku.

Skarżący przebywał za granicą na wakacjach w okresie świątecznym w 2015 roku i użył swojej karty bankowej do zakupu tabletu o wartości 145 euro w lokalnym sklepie.

Skarżący twierdzi, że jego karta z chipem i PIN-em została „sklonowana” przez sprzedawcę, ponieważ doszło do trzech kolejnych transakcji przy użyciu karty na łączną kwotę 7084 euro.

Klient stwierdził, że te transakcje były nieautoryzowane, ale w styczniu 2016 roku dostawca rachunku bieżącego odmówił zwrotu 7084 euro, twierdząc, że jego karta nie mogła zostać sklonowana i to klient musiał sam autoryzować transakcje.

FSPO, opowiadając się po stronie skarżącego, stwierdził, że manipulacja lub niewłaściwe użycie karty chipowej i PIN nie jest niemożliwe oraz że nie ma dowodów na to, że nieautoryzowane transakcje były wynikiem umyślnego lub oszukańczego działania skarżącego lub rażącego niedbalstwa.

Zwrot pieniędzy

Rzecznik FSPO orzekł, że skarżący ma prawo do pełnego zwrotu 7084 euro (z pomniejszeniem o 75 euro, które sam musiał uiścić zgodnie z warunkami rachunku).

Orzeczono również, iż dostawca nie zapewnił „odpowiedniego” poziomu obsługi klienta w kontakcie telefonicznym ze skarżącym, a listy z odpowiedziami nie uwzględniały w pełni argumentów skarżącego ani nie odpowiadały na jego pytania.

Stwierdzono też, że należało udzielić lepszych wskazówek skarżącemu dotyczących wizyty w odpowiednim oddziale banku.

W związku z tymi niedociągnięciami w obsłudze klienta oraz z opóźnieniem w zwrocie pieniędzy w 2016 roku, Rzecznik FSPO nakazał bankowi wypłatę dodatkowej rekompensaty w wysokości 1000 euro dla skarżącego.