POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

To następstwo podjętej ostatnio decyzji w sprawie nowych obostrzeń w Irlandii.

Już w przyszłym tygodniu uczniowie w Irlandii mają powrócić do nauczania stacjonarnego. Tymczasem National Public Health Emergency Team (NPHET) podjął decyzję, że szkolne autobusy dla uczniów szkół ponadpodstawowych będą mogły pomieścić tylko 50% pasażerów – podobnie jak inne środki transportu publicznego.

Decyzja ta ma zapewnić uczniom zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego i została podjęta w następstwie ogłoszonych nowych restrykcji w Irlandii.

Wcześniej planowano, że autobusy szkolne będą przewozić wszystkich uczniów – jak to miało miejsce przed pandemią. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli jedynie zasłaniać twarz podczas podróży.

Decyzja o zmniejszeniu liczby miejsc dla uczniów szkół ponadpodstawowych (korzystających z Post-Primary School Transport Scheme) oznacza zwiększenie kosztów ich transportu.

W związku z tym Minister Edukacji Norma Foley poinformowała, że dla tych dzieci, które kwalifikują się, lecz nie będą mogły korzystać z transportu szkolnego, będą udzielone dopłaty na pokrycie kosztów transportu prywatnego.

Rodzice będą mogli ubiegać się o kwotę do €25.50 tygodniowo (€5.10 dziennie). Stawka wyliczana będzie na podstawie odległości, jaką rodzina przebywa z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

Rodzice będą zobowiązani zapłacić za transport z góry, a zwrot kosztów otrzymają na koniec roku szkolnego – po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej liczbę dni uczęszczania do szkoły w roku szkolnym 2020/2021.