POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd Irlandii wprowadzi kary dla osób, które nie będą stosować się do nowych restrykcji.

Rząd Irlandii zdecydował o wprowadzeniu ograniczeń na Poziomie 5, a restrykcjom towarzyszyć będą kary dla mieszkańców za łamanie nowych przepisów. Brak ich uiszczenia skutkować ma eskalacją grzywien, a ostatecznie stawiennictwem w sądzie i możliwym skazaniem.

Zgodnie z planem przewiduje się kary dla osób, które opuściły miejsce zamieszkania poza obręb 5 km z innych powodów niż praca (jeśli nie jest możliwa w trybie zdalnym), edukacja, zapewnienie opieki osobom starszym i chorym czy wizyta u lekarza.

Funkcjonariusze Gardy otrzymają pozwolenie na likwidowanie przyjęć w prywatnych domach i będą mogli wydawać grzywny każdemu, kto naruszy nowe przepisy.

Dodatkowo wprowadzone będą kary pieniężne za brak maseczki na twarzy w sklepie czy w środkach komunikacji miejskiej. Kary za łamanie nowych przepisów mają zostać wprowadzone już za kilka dni.

Aktualne informacje o Poziomie 5 restrykcji w Irlandii: gov.ie