O swojej decyzji poinformowała Minister ds. Ochrony Socjalnej w Irlandii.

Ostatniego dnia 2021 roku Minister ds. Opieki Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała o zmianach dotyczących wypłaty specjalnego zasiłku socjalnego w Irlandii.

Zasiłki socjalne w Irlandii

Do tej pory zasiłek Enhanced Illness Benefit przysługiwał osobom, u których test PCR potwierdził zakażenia oraz blikim kontaktom potwierdzonych przypadków, które zobowiązane były sto samozilozacji.

Jednak system testowania PCR był w ostatnich dniach pod ogromną presją. Niektórzy mieszkańcy czekają kilka dni na wykonanie testu. Następnie muszą poczekać do 72 godzin, zanim uzyskają wynik.

Po najnowszych zmianach dotyczących testowania i izolacji zdecydowano, że ten specjalny zasiłek będzie także przysługiwał osobom, u których zakażenie wykazały testy antygenowe.

Minister Humphreys poinformowała, że do uzyskania zasiłku Enhanced Illness Benefit uprawniać będą także:

  • Potwierdzenie z HSE, że test antygenowy został zamówiony (system będzie działał od poniedziałku)
  • Wiadomość SMS z HSE, że jesteś bliskim kontaktem
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego, że masz objawy zakażenia i/lub jesteś prawdopodobnym źródłem infekcji

Tak jak miało to miejsce do tej pory, pozytywny wynik testu PCR również uprawnia daną osobę do otrzymywania tego specjalnego zasiłku w Irlandii.