Będzie wsparcie dla mieszkańców Irlandii - pierwsze szczegóły

Przedstawiciele koalicji zapewniają o planie znacznego wsparcia dla mieszkańców Irlandii.

W irlandzkim rządzie trwają rozmowy w celu sporządzenia ostatecznego planu wsparcia dla mieszkańców, który za dziesięć dni zostanie przedstawiony w ramach Budżetu 2023.

Budżet 2023 w Irlandii

Wysoko postawione źródła rządowe twierdzą, że rozważany jest poziom pomocy finansowej na poziomie prawie 3 mld euro, aby pomóc gospodarstwom domowym mierzącym się z kosztami kryzysu utrzymania.

Z informacji, które przedostały się do irlandzkiej prasy wynika, że możliwe są trzy dopłaty do rachunków za energię elektryczną: w październiku, grudniu i lutym.

Rozważane są także jednorazowe podwójne wypłaty emerytury państwowej, tygodniowego świadczenia socjalnego oraz zasiłku Child Benefit, które mogą nastąpić już w październiku lub listopadzie.

Oprócz tego przed świętami Bożego Narodzenia ponownie planuje się pełną wypłatę dodatku Christmas Bonus dla wszystkich osób uprawnionych do pobierania świadczeń socjalnych.

Wsparcie dla mieszkańców

Stałe podwyżki świadczeń socjalnych i emerytury państwowej prawdopodobnie nie przekroczą 10 euro tygodniowo. Wynika to z faktu, że łączna kwota przeznaczona na bieżące podwyżki na opiekę nad dziećmi i ochronę socjalną wynosi zaledwie 1,3 miliarda euro.

Chociaż nie dyskutowano jeszcze na temat opłat za transport publiczny, oczekuje się, że obecne obniżki cen biletów będą kontynuowane.

Rząd przymierza się też do przedłużenia cięć akcyzy na benzynę i olej napędowy oraz do znacznego wsparcia w ramach dodatku Fuel Allowance.

Obecnie rozważane są też zmiany w systemie podatkowym, które pomogą firmom zmagającym się z opłacaniem rachunków za energię.

Koszty utrzymania w Irlandii

Irlandzki rząd znajduje się obecnie pod gigantyczną presją ze strony społeczeństwa sfrustrowanego drastycznymi podwyżkami kosztów utrzymania.

Minister ds. Wydatków Publicznych, Michael McGrath, poinformował, że środki budżetowe będą skierowane do najbardziej potrzebujących, w tym rodzin z dziećmi.

Nie wiadomo czy obserwowane przez rząd nastroje społeczne będą miały większy wpływ na decyzje w sprawie Budżetu 2023.