Według organizacji charytatywnych potrzebne są pilne działania, aby zapobiec kryzysowi bezdomności w Irlandii.

Irlandia szybko wraca do poziomu bezdomności sprzed pandemii – ostrzegają organizacje charytatywne. Tym samym zanika wartość pozytywnych działań podjętych do zwalczania kryzysu w ostatnim czasie.

Bezdomność w Irlandii

Raport Ministerstwa ds. Mieszkalnictwa pokazuje, że w listopadzie liczba osób korzystających z zakwaterowania w nagłych przypadkach wzrosła do 9.099 mieszkańców Irlandii. W październiku było to 8.830 osób.

Jak pokazują dane, liczba bezdomnych rodzin wzrosła do 1.082, wśród nich znajdowało się 2.548 dzieci i 4.763 osób samotnych.

W sumie w ciągu sześciu miesięcy od zniesienia zakazu eksmisji w Irlandii (od maja 2021 r.) odnotowano 14% wzrost liczby osób, które straciły zakwaterowanie.

Według Simon Communities postępy poczynione podczas pandemii są szybko tracone – w okresie miedzy marcem 2020 r. a majem 2021 r. liczba bezdomnych w Irlandii zmniejszyła się o 19,3%.

Kryzys mieszkaniowy

Organizacje charytatywne apelują o pilne podjęcie nowych środków, które pozwolą uchronić mieszkańców przed kryzysem bezdomności.

W tym celu należy:

  • podnieść stawki Housing Assistance Payment (HAP)
  • zwiększyć regulację prywatnego rynku najmu
  • rozszerzyć zakres wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością

Przedstawiciele Simon Communities uważają, że potrzebne są zdecydowane działania, jak zwiększenie liczby dostępnych nieruchomosci oraz wdrożenie przystępności cenowej w prywatnym sektorze wynajmu.