Bezpłatna usługa dla dzieci w ramach nowego programu w Irlandii

Za ten „przełomowy” program odpowiedzialna jest Minister Edukacji w Irlandii, Norma Foley.

Minister Edukacji, Norma Foley, ogłosiła plan przeprowadzenia „przełomowego” programu pilotażowego dotyczącego dobrego samopoczucia dzieci w Irlandii.

Uczniowie w Irlandii

W ramach tego programu pilotażowego zapewnione będą bezpłatne usługi terapeutyczne w szkołach podstawowych (doradztwo i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego).

Terapia będzie świadczona we współpracy z Narodową Służbą Psychologii Edukacyjnej (NEPS), która pomoże szkołom utworzyć zespoły wykwalifikowanych terapeutów oraz zidentyfikować uczniów, którzy najbardziej skorzystają z sesji terapeutycznych.

Program pilotażowy ma na celu pomoc w radzeniu sobie z wpływem pandemii na dzieci w wieku szkolnym oraz rozwiązanie problemów związanych z zdrowiem psychicznym, z którymi borykają się uczniowie.

Pilot programu obejmie wszystkie szkoły podstawowe w siedmiu hrabstwach w Irlandii: Cavan, Laois, Leitrim, Longford, Mayo, Monaghan oraz Tipperary. Wymienione hrabstwa zostały wybrane do udziału w pilotażu na podstawie dostępności terapeutów na danym terenie.

Terapia w Irlandii

Od września br. dzieci otrzymają dostęp do ośmiu bezpłatnych indywidualnych sesji doradczych, aby zapobiec eskalacji ich trudności. Rodzice i pracownicy szkoły będą uczestniczyć w tym procesie i będą zachęcani do wspierania dziecka w domu i w szkole.

Koszt pilot programu to 5 mln euro, a finansowanie umożliwi również utworzenie nowej roli „praktyka dobrego samopoczucia” w szkołach podstawowych.

Osoba ta będzie współpracować ze szkołami w zakresie wczesnej interwencji w przypadku uczniów, którzy mogą potrzebować terapii, a także promować kwestię dobrego samopoczucia w szkołach.

Wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w pilotażu programu otrzymają dalsze informacje w przyszłym tygodniu. Szacuje się, że z bezpłatnych usług terapeutycznych w ramach projektu pilotażowego skorzysta od 4 000 do 4 500 uczniów.