Bezpłatne podręczniki szkolne - dobre informacje dla rodziców w Irlandii

Program darmowych podręczników dla uczniów w Irlandii ma zostać rozszerzony.

W nadchodzącym budżecie na rok 2024 rząd planuje rozszerzyć istotny program wsparcia dla rodzin w Irlandii.

Podręczniki szkolne w Irlandii

Chociaż oficjalne ogłoszenie Budżetu 2024 jest planowane na przyszły miesiąc, to już teraz dochodzi do przecieków dotyczących spodziewanych zmian.

Według wysoko postawionych urzędników państwowych rozszerzony ma zostać program darmowych podręczników na uczniów szkół średnich.

Aktualnie, od września 2023 roku, każde dziecko w szkołach podstawowych, włącznie ze szkołami specjalnymi, otrzymuje bezpłatnie podręczniki, zeszyty ćwiczeń i zeszyty do pisania od swojej szkoły.

Wyprawka szkolna nie obciąża więc rodziców, ponieważ szkoły otrzymują od rządu dofinansowanie, które pokrywa te koszty.

Budżet 2024

Teraz rząd planuje rozszerzyć ten program na uczniów szkół średnich, co może znacząco odciążyć budżety rodziców, oszczędzając im setki euro.

Minister Edukacji, Norma Foley, przedstawiła już pełny kosztorys rozszerzenia tego programu w Ministerstwie ds. Wydatków Publicznych, choć koszty nie były dotąd ujawniane publicznie.

Poza rozszerzeniem programu darmowych podręczników, minister Foley zamierza również skupić swoje postulaty budżetowe na zwiększeniu finansowania nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz na zatrudnianiu asystentów edukacyjnych, co może przyczynić się do polepszenia standardu edukacji dla dzieci o szczególnych potrzebach.