Błąd po przeglądzie NCT w Irlandii - skarga do BPO

W 2022 roku wpłynęła rekordowa liczba skarg od sfrustrowanych mieszkańców Irlandii.

Według najnowszych danych, w ubiegłym roku do Rzecznika Prawa Obywatelskich wpłynęła rekordowa liczba skarg od sfrustrowanych mieszkańców Irlandii.

Przegląd samochodu NCT w Irlandii

Jedna ze złożonych skarg dotyczyła zachowania mechanika, który podczas przeglądu samochodu NCT błędnie podał kilometraż pojazdu.

Właścicielka samochodu nie była obecna podczas testu, który przeprowadzono w czasie państwowych ograniczeń. Kobieta zwróciła uwagę mechanikowi na jego błąd, argumentując, że dodanie kilometrażu znacznie obniży wartość jej pojazdu.

Dopiero skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsman) spowodowała, że przedstawiciele NCT przyznali rację poszkodowanej kobiecie i dokonano korekty kilometrażu na certyfikacie jej pojazdu.

Skargi od mieszkańców Irlandii

Spośród innych skarg mieszkańców, które wpłynęły do biura RPO, 835 dotyczyło opóźnień w wydawaniu paszportów, 790 na organy służby zdrowia i opieki społecznej, 300 skarg na HSE i 104 na TUSLĘ.

Bardzo duża liczba skarg dotyczyła mieszkalnictwa i decyzji lokalnych władz. Biuro Ombudsman często otrzymywało też zażalenia od osób poszkodowanych w programie Housing Assistance Payment (HAP).

Inne skargi związane były między innymi z opcjami transportu dla osób niepełnosprawnych. Dyrektor biura RPO uważa, że to „haniebne”, że nadal nie ma odpowiedniego wsparcia rządowego, aby pomóc osobom niepełnosprawnym w dostępie do transportu osobistego.

Dzieje się tak, pomimo że ponad dziesięć lat temu rząd zobowiązał się do opracowania odpowiedniego programu w tym zakresie.

W sumie w 2022 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich rozpatrzyło 4808 skarg – najwięcej w historii Biura – to wzrost o 21% w stosunku do roku 2021, jak poinformowano w oświadczeniu.