POLONIA IRLANDIA

Związek zawodowy reprezentuje 30.000 pracowników tego sektora w Irlandii.

Związek zawodowy Mandate, który reprezentuje 30.000 pracowników handlu detalicznego, wzywa firmy do wypłaty specjalnego dodatku świątecznego.

Bonus świąteczny

Bonus ma być nagrodą dla pracowników, którzy w ostatnim czasie narażeni są na agresywne zachowania ze strony sfrustrowanych klientów.

Przedstawiciele związku twierdzą, że niektórzy pracownicy sklepów byli kopani, opluwani i znieważani. Klienci narzekają na wydłużone kolejki do kas i na braki w towarach. Innym powodem agresji z ich strony jest limit osób wpuszczanych do sklepu.

Dodatek dla pracowników

Mandate wzywa pracodawców, aby wynagrodzili swoim pracownikom stres związany z wykonywaniem obowiązków i wypłacili im specjalny bonus świąteczny.

Ich zdaniem wypłata, w miarę możliwości, powinna mieć charakter stały i nie powinna być jednorazowym wyrazem wdzięczności ze strony pracodawców dla pracowników.

Tymczasem w niektórych firmach pracodawcy decydują się na odwołanie wyjścia personelu w ramach Christmas Dinner i w zamian oferują swoim pracownikom dodatkowe wypłaty świąteczne. Powodem są wprowadzone w ostatnim czasie ograniczenia:

Więcej: Decyzja rządu – wracają niektóre ograniczenia dla mieszkańców Irlandii