POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

W raporcie wskazano na znaczny brak przejrzystości w wielu kluczowych decyzjach podejmowanych przez rząd w Irlandii.

Eksperci z Centrum Obserwacji Covid-19 Law and Human Rights Observatory w Trinity Dublin wezwali irlandzki rząd do wyjaśnienia swoich relacji z Krajowym Zespołem ds. Zdrowia Publicznego (NPHET). Proszą również o wyjaśnienie całego procesu podejmowania decyzji w sprawie ograniczeń dotyczących zdrowia publicznego w kraju.

Centrum Obserwacji zostało utworzone w celu stałego nadzoru nad środkami reagowania na pandemię, a raport został opracowany przez kilkunastu autorów badających kwestie prawa zdrowia publicznego.

Przepisy prawne

W swoim raporcie eksperci z Trinity College w Dublinie zawarli analizę decyzji podjętych przez rząd podczas pandemii i stwierdzili znaczny brak przejrzystości w wielu kluczowych uzgodnieniach. Ich zdaniem w niektórych momentach brakuje przypisania odpowiedzialności za podjęte decyzje dotyczące restrykcji.

Brak przejrzystości nie ogranicza się jedynie do kwestii podejmowania decyzji, ale też do kwestii przepisów prawnych, na podstawie których te restrykcje były wdrażane.

Eksperci prawni sugerują, że rząd „de facto ponownie przekazał” nowe uprawnienia dla członków NPHET, podczas gdy ich rola powinna zostać ograniczona do udzielania porady członkom rządu.

Profesor nadzwyczajny prawa w Trinity College Dublin, dr David Kenny twierdzi, że chociaż NPHET jest doskonałym organem, nie jest wybierany demokratycznie i nie jest prawnie upoważniony do podejmowania wiążących decyzji dotyczących zdrowia publicznego.

Decyzje rządu

Profesor powiedział też, że decyzje podejmowane pod presją i procesy zarządzania stosowane podczas sytuacji kryzysowej nigdy nie będą doskonałe, a niektóre z niedociągnięć będą zrozumiałe i całkowicie usprawiedliwione na początku reakcji na pandemię.

Jednak jego obawę wzbudza fakt, że wiele z tych starych problemów z początku pandemii nadal widocznych jest w obecnym procesie zarządzania.