Brakuje kierowców w Irlandii - zagrożony łańcuch dostaw

Jeśli sytuacja nie ulegnie wkrótce zmianie, będzie to miało wpływ na łańcuch dostaw w Irlandii.

Przewoźnicy w Irlandii domagają się od irlandzkiego rządu ułatwień w rekrutacji kierowców zza granicy.

Kierowcy w Irlandii

Ich zdaniem brak kierowców, który utrzymuje się na poziomie 15%, uderza w branżę. Jeśli ten trend nie zostanie wkrótce odwrócony, to wpłynie to na krajowy łańcuch dostaw.

Uważa się, że winne są trudności, na jakie napotykają kierowcy zza granicy, którzy chcą uzyskać licencję umożliwiającą im prowadzenie pojazdów w Irlandii.

Dlatego przewoźnicy domagają się porozumienia między Irlandią a krajami docelowymi rekrutacji, takimi jak Gruzja, Macedonia Północna i Argentyna, w sprawie uznawania licencji.

Praca dla kierowcy w Irlandii

Sytuację pogarsza perspektywa odejścia wielu pracowników na emeryturę:

Średni wiek naszych pracowników wynosi obecnie około 57 lub 60 lat… W ciągu najbliższych trzech lub czterech lat spodziewamy się masowego odejścia pracowników z branży, a nie mamy zastępców, co wpłynie na łańcuch dostaw.

Firmy transportowe starają się rekrutować kierowców zza granicy i wzywają do „uproszczenia biurokratycznych procedur, aby to zrealizować.”

Twierdzą, że jest wielu kierowców, którzy są gotowi przyjechać do Irlandii do pracy, ale potrzebują „wsparcia irlandzkiego rządu, aby przyspieszyć ten proces.”

Minister Stanu ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Jack Chambers, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu drogowego, powiedział, że rząd podejmuje kroki mające na celu zwiększenie rekrutacji zarówno w kraju, jak i za granicą, ale pewne standardy bezpieczeństwa i szkoleniowe muszą zostać spełnione.

Rząd chce, aby inne kraje spełniły określone standardy bezpieczeństwa kierowców, zanim będzie można osiągnąć takie porozumienia.