BUDŻET 2024 – Zasiłki, przywileje, podatki, opłaty w Irlandii

Dzisiaj przedstawiono Budżet Irlandii na 2024 rok, a w nim informacje o świadczeniach socjalnych, podatkach i dodatkowych przywilejach.

Rząd Irlandii przedstawił nowy budżet na 2024 rok. W planie finansowym ponownie uwzględniono potrzeby wynikające z rosnących kosztów życia.

Irlandia – Budżet 2024

Social Welfare – Irlandia Budżet 2024

 • W ostatnim kwartale tego roku odbiorcom dodatku Fuel Allowance zostanie wypłacona ryczałtowa płatność w wysokości 300 euro.
 • Tygodniowe świadczenia socjalne wzrosną o 12 euro. Dodatek na dziecko (Qualified Child) wzrośnie o 4 euro (do 46 euro tygodniowo dla osób poniżej 12. roku życia i do 54 euro tygodniowo dla osób powyżej 12. roku życia).
 • Osoby uprawnione do Living Alone Allowance otrzymają dodatkowo 200 euro.
 • Premia świąteczna Christmas Bonus dla osób otrzymujących regularne świadczenia z tytułu ochrony socjalnej zostanie wypłacona na początku grudnia.
 • Jednorazowa dwutygodniowa płatność z tytułu wsparcia na pokrycie kosztów utrzymania wszystkim kwalifikującym się odbiorcom ochrony socjalnej zostanie wypłacona w styczniu.
 • Specjalna jednorazowa wypłata w wysokości 400 euro zostanie wypłacona przed Świętami Bożego Narodzenia osobom otrzymującym Carer’s Support Grant, Disability Allowance, Blind Pension, Invalidity Pension and Domiciliary Care Allowance.

Rodzina i dzieci – Irlandia Budżet 2024

 • Dodatkowa płatność Child Benefit o wartości 140 euro na każde dziecko zostanie wypłacona wszystkim kwalifikującym się gospodarstwom domowym przed Świętami Bożego Narodzenia.
 • Zasiłek rodzinny Child Benefit zostanie rozszerzony na 18-latków uczących się w pełnym wymiarze godzin.
 • Próg dochodu dla zasiłku Working Family Payment wzrośnie o 54 euro tygodniowo.
 • Jednorazowa wypłata w wysokości 400 euro dla osób otrzymujących zasiłek Working Family Payment.
 • Bezpłatne podręczniki dla uczniów pierwszych trzech klas szkoły średniej.

Podatki i opłaty – Irlandia Budżet 2024

 • Obniżka Universal Social Charge z 4,5% do 4% (pierwsza obniżka stawek USC od pięciu lat).
 • Ulgi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, pracowników PAYE i uzyskanych dochodów zostają zwiększone o 100 euro każda.
 • Przedłużenie okresu obniżki stawki VAT na poziomie 9% na gaz i energię elektryczną na kolejne 12 miesięcy, co pomoże konsumentom zaoszczędzić dodatkowe 90 euro na energii elektrycznej i 62 euro na gazie.
 • Zaległe podwyżki w wysokości 8 centów za litr benzyny i 6 centów za olej napędowy wejdą w życie w dwóch równych ratach 1 kwietnia i 1 sierpnia przyszłego roku.
 • Ulga podatkowa Rent Tax Credit zostanie zwiększona z 500 euro rocznie do 750 euro rocznie.

Inne – Irlandia Budżet 2024

 • Od 1 stycznia podwyżka krajowej płacy minimalnej o 1,40 euro za godzinę (do 12,70 euro za godzinę).
 • Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymają trzy dopłaty (po 150 euro każda) na pokrycie rachunków za energię w okresie zimowym. Zostaną one przekazane w trzech transzach od końca 2023 r. do kwietnia przyszłego roku.
 • Program Help-to-Buy zostaje przedłużony do końca 2025 roku.
 • Akcyza na paczkę zawierającą 20 papierosów zostanie zwiększona o 75 centów, co spowoduje, że łączna cena wyniesie 16,75 euro.

więcej: gov.ie