POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

W Irlandii powstanie Centrum Kultury Polskiej, które będzie prowadzone przez fundację Bardzo Ładnie.

Co roku na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą Senat RP przyznaje pieniądze. Są to dotacje celowe na realizację różnych projektów. W tym roku zostały przyznane na stworzenie i prowadzenie Centrum Kultury Polskiej w Irlandii.

Centrum Kultury Polskiej w Irlandii

W opublikowanej uchwale nr 24 Prezydium Senatu RP z dnia 12 kwietnia 2018 roku zostały przyznane pieniądze na stworzenie Centrum Kultury Polskiej w Irlandii

  • Lp: 63
  • Nr Oferty: 1832/2018
  • Nazwa podmiotu, któremu zleca się zadanie publiczne: Fundacja Bardzo Ładnie
  • Nazwa zadania publicznego: Centrum Kultury Polskiej w Galway, Irlandia, Stworzenie i prowadzenie.
  • Przyznana kwota dotacji na rok 2018: 160.020,00 PLN

Fundacja Bardzo Ładnie w Irlandii

Przeglądając stronę Fundacji Bardzo Ładnie możemy przeczytać:

Bardzo Ładnie jest organizacją pozarządową działającą na rzecz dobra publicznego, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury polskiej.

Przedmiotem działań Fundacji jest, m.in.:

  • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego.
  • Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką.
  • Ochrona dóbr kultury oraz promocja polskiego dziedzictwa narodowego, jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.
  • Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej.
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.