Ceny żywności w Irlandii - sklepy oskarżone o nieetyczne działania

Do Komisji ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów w Irlandii wpłynęła skarga w tej sprawie.

Do Komisji ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów (CCPC) wpłynęła skarga na „nieetyczne” działania sieci supermarketów w Irlandii.

Sieci sklepów w Irlandii

Polityk z Partii Pracy w Irlandii, Ged Nash, zaapelował do Komisji ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów (CCPC) o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie dużych zysków, jakie osiągają sieci supermarketów w kraju.

Jego zdaniem ceny żywności nadal rosną, mimo spadku kosztów produkcji, a to wynika z „wyłudzania zysków” przez duże korporacje, w tym supermarkety.

Powiedział również, że sytuacja dotyka najbardziej zwykłych konsumentów i producentów żywności, ponieważ ceny rosną dla konsumentów, a dodatkowe zyski nie są przekazywane producentom.

Ceny żywności w Irlandii

Nash wezwał CCPC do przeprowadzenia dochodzenia w sektorze supermarketów i zasugerował, że rząd powinien wprowadzić kontrolę cen żywności.

Przytoczył przy tym treść ustawy o ochronie konsumentów z 2007 r., która mówi, że kontrola cen jest dozwolona w „nadzwyczajnych okolicznościach”.

Jego zdaniem próg ten został osiągnięty i rząd powinien „na pewien czas” wprowadzić kontrolę cen podstawowych produktów.