Irlandia przyłącza się do międzynarodowej kampanii nawołującej do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy.

Większość z nas przyzwyczajona jest do stałego trybu tygodnia czyli pięciu dni pracy i dwóch dni odpoczynku. Już niedługo może się to jednak zmienić.

Irlandzka grupa 4 Day Week Ireland przyłączyła się właśnie do międzynarodowej kampanii prowadzonej na rzecz skrócenia tygodnia pracy z pięciu do czterech dni. Przy skróconych godzinach pracy nie zmieniłaby się natomiast wysokość pensji.

Kampania jest wspólnym projektem wielu związków zawodowych, przedsiębiorstw, ekologów i grup kobiet. Coraz bardziej popularne staje się też hasło:

Powinniśmy pracować, aby żyć, a nie żyć, aby pracować.

Przedstawiciele 4 Day Week Ireland twierdzą, że mniejsze godziny pracy wpływają pozytywnie na produktywność pracowników. I odwrotnie – ich zdaniem nie ma dowodów na to, że długie godziny pracy przyczyniają się do większej wydajności pracowników.

Czterodniowy tydzień pracy ma sprawić, że pracownicy będą szczęśliwsi, zdrowsi i bardziej skoncentrowani na zadaniach. Wypoczęty i zadowolony pracownik jest w stanie zrobić więcej w krótszym czasie.

Nie wiadomo czy kampania w Irlandii ma szansę zakończyć się sukcesem. Wielu pracodawców chce zaoszczędzić i ogranicza liczbę pracowników do minimum przy jednoczesnym przyznawaniu godzin nadliczbowych. Można się więc spodziewać się dalszych dyskusji na ten temat w najbliższym czasie.