POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Grupa doradcza wzywa do podniesienia kwoty zasiłków socjalnych w Irlandii.

Grupa think tank Social Justice Ireland wzywa rząd do podniesienia stawek zasiłków socjalnych w Irlandii. Ich zdaniem należy zwiększyć kwoty zarówno zasiłku dla bezrobotnych, jak i zasiłków opiekuńczych.

Zasiłki socjalne

Zespół ekspertów nalega, aby rząd zobowiązał się porównania kwot zasiłków socjalnych do 27.5% średnich zarobków w okresie dwóch lat.

Podwyżka spowodowałaby wzrost maksymalnej stawki osobistej (maximum personal rate) z €203 do €213 w tegorocznym budżecie, a następnie do €222 tygodniowo w roku następnym.

Seán Healy, Dyrektor Generalny Social Justice Ireland powiedział:

Lekcja z przeszłych doświadczeń ożywienia gospodarczego i wzrostu jest taka, że ​​najsłabsi w naszym społeczeństwie pozostaną w tyle, chyba że wzrost dobrobytu spowoduje poprawę w innych częściach gospodarki.

Dr Healy powiedział też, że przez ostatnie dwa lata w Rocznym Planie Finansowym nie przewidziano żadnych podwyżek minimalnej kwoty świadczeń socjalnych. Jego zdaniem brak podwyżek w Budżecie 2022 postawiłby tych, którzy są najbardziej bezbronni, w bardzo trudnej sytuacji.

Think tank wzywa też do:

  • wprowadzenia jednolitej powszechnej państwowej renty socjalnej od stycznia 2022 r. w wysokości €258,30
  • zwiększenie rocznej Dotacji dla Opiekuna (Carer’s Support Grant) do €2.000
  • rozszerzenie karty Carers GP Visit Card na osoby otrzymujące Dotację dla Opiekuna
  • zwiększenia zasiłku na opiekę domową (Domiciliary Care Allowance) z €309,50 do €330 miesięcznie
  • rozszerzenia programu bezpłatnych podróży na osoby otrzymujące zasiłek na opiekę domową

Budżet 2022

Tymczasem zgodnie z raportem opublikowanym przez Ministerstwo Opieki Społecznej, rząd wydał €30,6 mld na świadczenia socjalne w 2020 roku, co stanowi wzrost o 46% w porównaniu z 2019 rokiem.

Rząd przygotowuje się już do opracowania Budżetu 2022, który zostanie opublikowany w październiku. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy zasiłki i dodatki socjalne zostaną zwiększone.