POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Minister ds. Opieki Społecznej w Irlandii zabrała głos w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wypłatach Child Benefit.

W niedługim czasie ma zostać omówiona przyszłość dotychczasowego systemu wypłacania Child Benefit na dzieci w Irlandii. Kilka grup uważa, że powinno się wprowadzić ograniczenia w tym zakresie.

Child Benefit zależne od dochodów rodziny?

Minister ds. Opieki Społecznej w Irlandii Regina Doherty wypowiedziała się w ubiegły piątek na temat wprowadzenia kryterium dochodowego w systemie wypłacania Child Benefit. Minister poinformowała, że zamierza zapoznać się z raportem, według którego należy wprowadzić ograniczenia w wypłatach dodatku dla rodzin z dochodem powyżej €100.000 rocznie.

Jednak dzisiaj rano podczas audycji w RTÉ Radio 1 minister Doherty zapewniła, że nie chce wprowadzać kryterium dochodowego, ponieważ jej zdaniem należy wszystkie dzieci w Irlandii traktować jednakowo i wszystkim należy się dodatek Child Benefit. Trzeba jednak dokonać pewnych zmian, ponieważ są problemy z obecnym systemem. Nie sprecyzowała jednak jakie dokładnie to mają być zmiany.

Kto chce wprowadzenia kryterium dochodowego w wypłatach Child Benefit?

Zarówno Siptu, jak i Ibec wspierają wprowadzenie kryterium dochodowego w przyznawaniu dodatku Child Benefit. Ich zdaniem należy przemyśleć czy warto wydawać €330 milionów rocznie na wypłatę dodatku dzieciom z rodzin o dochodzie ponad €100.000.

Obecnie dodatek Child Benefit jest wypłacany wszystkim dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a także młodzieży do lat 18, która uczy się w systemie dziennym bądź ma orzeczenie o niepełnosprawności i jest niezdolna do samodzielnego utrzymywania się.