POLONIA IRLANDIA

Jednym z zagadnień, który ujęty zostanie w Budżecie 2022, jest dodatek Christmas Bonus.

Christmas Bonus to dodatkowa płatność dla emerytów i osób pobierających różne świadczenia socjalne w Irlandii. Są to dodatkowe pieniądze dla osób o najniższych przychodach, które mają pomóc w świątecznych wydatkach.

Dodatek Christmas Bonus

Po kryzysie gospodarczym w 2009 wypłata bonusu została wstrzymana, jednak od kilku lat rząd przeznacza już środki na ten cel. W 2017 roku wysokość bonusu świątecznego wyniosła 85% wysokości danego świadczenia. Od 2018 dodatek był wypłacany już w 100%.

W tym roku pojawiły się jednak obawy czy rząd przeznaczy środki na wypłatę pełnego świadczenia. Kryzys spowodowany pandemią przyczynił się do drastycznego zwiększenia wydatków na zasiłki i dodatki socjalne.

Christmas Bonus 2021

Jednak irlandzkie media informują, że w tym roku dodatek Christmas Bonus także będzie wypłacany w pełnej wysokości świadczenia socjalnego.

Zostało to uzgodnione między Minister Opieki Socjalnej a Ministrem ds. Wydatków Publicznych. Szczegóły dotyczące dodatku zostaną podane podczas czytania Budżetu 2022 we wtorek 12 października. Szacunkowy koszt dodatku Christmas Bonus to 315 milionów euro.