POLONIA IRLANDIA

Kwestia świątecznego dodatku w Irlandii została zaplanowana w Budżecie 2022.

Christmas Bonus to dodatkowa płatność dla emerytów i osób pobierających różne świadczenia socjalne w Irlandii. Są to dodatkowe pieniądze dla osób o najniższych przychodach, które mają pomóc w świątecznych wydatkach.

Christmas Bonus w Irlandii

Podczas czytania Budżetu 2022 poinformowano, że w tym roku dodatek Christmas Bonus będzie wypłacany w pełnej wysokości świadczenia socjalnego.

Szacunkowy koszt dodatku wynosi prawie 315 milionów euro, a w tym roku otrzyma go 1.4 miliona osób pobierających świadczenia socjalne w Irlandii, w tym emeryci, osoby niepełnosprawne, opiekunowie, samotni rodzice i osoby długotrwale bezrobotne.

Podobnie jak w ubiegłym roku, płatność przysługiwać będzie również osobom pobierającym Pandemic Unemployment Payment. Czas spędzony na PUP przez świadczeniobiorców, którzy od tego czasu przeszli na płatność Jobseeker’s Allowance, będzie wliczony na poczet wymogu 12 miesięcy.

Wypłata dodatku

Rząd potwierdził, że w tym roku wypłata dodatku Christmas Bonus rozpocznie się w poniedziałek 6 grudnia. Pieniądze będą dostępne na poczcie lub zostaną przesłane na konto bankowe danej osoby.

Minister Opieki Socjalnej, Heather Humphreys, zachęca wszystkich do rozważenia wydania w tym roku premii świątecznej lokalnie, ponieważ „ostatnie dwa lata były bardzo trudne dla małych i średnich firm”.

Więcej: gov.ie