POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII ARTYKUŁ

Podano datę wypłaty dodatku świątecznego dla osób pobierających świadczenia socjalne w Irlandii.

Wczoraj rząd Irlandii przedstawił projekt Budżetu 2018. Jednym z punktów planu finansowego był dodatek świąteczny Christmas Bonus, który wypłacany jest osobom o najniższych dochodach.

Zdecydowano, że wysokość dodatku pozostanie taka sama jak w ubiegłym roku czyli 85% stawki danego świadczenia socjalnego. Tym samym nie spełniły się nadzieje wielu osób, które oczekiwały podwyższenia płatności.

Christmas Bonus został zawieszony w 2009 roku, kiedy Irlandia doświadczyła zapaści ekonomicznej. Jednak w 2014 roku udało się częściowo przywrócić dodatek w wysokości 25% stawki tygodniowego świadczenia socjalnego. W 2015 roku było to już 75%, wtedy też ówczesny rząd zapowiedział, że dodatek co roku będzie podwyższany, aż osiągnie 100% stawki tygodniowego świadczenia. W 2016 roku dodatek podwyższono do 85%, więc teraz spodziewano się kolejnej podwyżki. Część osób uważała, że będzie to już obiecane 100% świadczenia.

W tym roku z dodatku skorzysta około 1.2 miliona osób, a na ten cel przeznaczono €219 milionów. Dodatek będzie wypłacany od pierwszego tygodnia grudnia 2017 roku razem z tygodniową płatnością świadczenia socjalnego.