Co z językiem polskim w irlandzkich szkołach? Jest deklaracja wsparcia w irlandzkim parlamencie

Od dłuższego czasu trwają rozmowy w Irlandii nad wprowadzeniem języka polskiego w irlandzkich szkołach.

W Irlandii mieszka około 150 000 Polaków, a w zeszłym roku 700 osób zdawało język polski na maturze. Jest szansa, że coraz więcej uczniów będzie miało tę możliwość.

W listopadzie 2016 roku w rozmowie z irlandzkim Ministrem Edukacji Richardem Brutonem minister Waszczykowski wyraził opinię polskiego rządu, który chce, by dzieci Polaków mieszkających w Irlandii mogły się uczyć języka polskiego w szkołach irlandzkich. (Czytaj więcej: Język polski w irlandzkich szkołach)

W prace przygotowawcze nad wprowadzeniem języka polskiego do irlandzkich szkół zaangażowani są też przedstawiciele Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii (PMSI).

RELACJA Z WIZYTY PREZES PMSI MARTY SZUTKOWSKIEJ KISZKIEL W IRLANDZKIM PARLAMENCIE

Co z językiem polskim w irlandzkich szkołach? Jest deklaracja wsparcia w irlandzkim parlamencie WIADOMOŚCI IRLANDIA
Marta Szutkowska-Kiszkiel – Prezes PMSI

7 marca 2017 roku na zaproszenie Deputowanego Martina Heydona Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii Marta Szutkowska Kiszkiel gościła w irlandzkim parlamencie. Wizyta dotyczyła wprowadzenia języka polskiego do szkół średnich w lokalnym systemie edukacji. Prezes Macierzy przedstawiła cały szereg argumentów przemawiających za wprowadzeniem języka polskiego, listę związanych z tym korzyści zarówno dla Irlandii jak i społeczności polskiej oraz propozycje rozwiązań. Propozycja spotkała się z pozytywnym odzewem. Prezes uzyskała deklarację wparcia oraz dalszej współpracy w tym zakresie. Dziękujemy za owocne spotkanie.