Co z płatnościami gotówką w Irlandii? Nowa strategia NPS

Rząd Irlandii podjął ważny krok w kierunku modernizacji krajowego systemu płatności.

Rząd Irlandii, pod przewodnictwem Ministra Finansów Michaela McGratha, podjął ważny krok w kierunku modernizacji krajowego systemu płatności, jednocześnie chroniąc dostęp do gotówki i unikając wykluczenia finansowego.

Strategia płatności w Irlandii

Minister McGrath ogłosił uruchomienie publicznych konsultacji w celu zebrania opinii społeczeństwa na temat przyszłej Narodowej Strategii Płatności (NPS) dla Irlandii.

Te konsultacje będą otwarte na zgłoszenia do 14 lutego 2024 roku, a ich wyniki zostaną włączone do strategii, która zostanie opublikowana w przyszłym roku.

Minister McGrath podkreślił, że zapewnienie dostępnego i innowacyjnego systemu płatności jest kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki Irlandii.

Zaznaczył, że obywatele powinni mieć możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia nowoczesnego, korzystając zarówno z gotówki, jak i cyfrowych metod płatności.

Minister zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką gotówka nadal odgrywa w irlandzkim społeczeństwie i gospodarce, podkreślając swoje zaangażowanie w jej ochronę.

Bankomaty w Irlandii

Jednocześnie McGrath ogłosił, że rząd nałoży wymogi na dostawców bankomatów, banki i instytucje finansowe, aby zapewnić „rozsądny dostęp do gotówki” w całym kraju.

W kontekście regulacji bankomatów minister podkreślił, że usługi te nie są obecnie regulowane i wymagają zmian. Zaznaczył, że liczba bankomatów powinna przynajmniej pozostać na obecnym poziomie, a ich dostępność nie powinna ulec zmniejszeniu.

Zapowiedziano również, że w ramach strategii dokładnie przeanalizowane zostaną oszustwa płatnicze. Chociaż ten obszar jest w dużej mierze regulowany przez prawodawstwo unijne, Minister McGrath zwrócił uwagę na konieczność identyfikacji dodatkowych krajowych środków zapobiegawczych.