Co z podwyżkami? Problem wynagrodzeń w Irlandii

Pracownicy w Irlandii domagają się lepszego odzwierciedlenia swoich umiejętności w wynagrodzeniach.

Nowe badania ujawniają dysproporcję między oczekiwaniami a rzeczywistością na irlandzkim rynku pracy.

Zarobki w Irlandii

W obliczu szybko ewoluującego rynku pracy w Irlandii, profesjonaliści z różnych sektorów wyrażają niezadowolenie z obecnego poziomu wynagrodzeń.

Ich zdaniem obecne zarobki nie odzwierciedlają adekwatnie ich umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia.

Niedawne badania przeprowadzone przez platformę rekrutacyjną IrishJobs na grupie 1224 osób w Irlandii wskazują na rosnącą frustrację wśród pracowników.

Aż dwie na trzy osoby uważają, że ich zarobki nie są adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia. Co więcej, znacząca część badanych, bo aż 63%, wskazuje na brak możliwości regularnego negocjowania podwyżek wynagrodzeń ze swoimi pracodawcami.

Podwyżka płac w Irlandii

Pomimo że 44% respondentów otrzymało podwyżkę w ciągu ostatniego roku, większość z nich określiła jej zakres na skromne 1-5%.

Taka zmiana nie spełniła oczekiwań 62% badanych, co podkreśla rosnący dystans między oczekiwaniami pracowników a realiami rynku.

Badanie podkreśla również, że dla profesjonalistów najważniejszymi kryteriami przy wyborze ofert pracy są wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia.

Popularnością cieszą się m.in. plany opieki zdrowotnej, programy emerytalne, elastyczne układy pracy czy bonusy. Ponad połowa badanych uznała też równowagę między życiem zawodowym a prywatnym za niezwykle ważny aspekt.