Urząd Skarbowy w Irlandii ostrzega mieszkańców przed fałszerzami.

Urząd Skarbowy w Irlandii ostrzega mieszkańców przed kolejną próbą wyłudzenia. Fałszerze podszywają się pod Tax Office i wyłudzają dane osobowe i dane kart bankowych.

Do tej pory zgłoszono już kilkadziesiąt prób wyłudzenia. Fałszerze wysyłają do mieszkańców Irlandii wiadomości sms lub email z informacją o zaległym zwrocie podatku. Ostrzegają przy tym, że na złożenie wniosku klienci mają określony czas, po którym nie będą już mogli starać się o zwrot podatku.

W opublikowanym apelu Revenue (Tax Office) informuje:

Komisarze ds. Dochodów nigdy nie wysyłają e-maili ani wiadomości tekstowych, które wymagają od klientów przesyłania informacji osobistych przez pocztę elektroniczną, sms lub okna pop-up.

Wiadomość e-mail przypomina do złudzenia prawdziwą stronę Revenue, dlatego należy sprawdzać nadawcę wiadomości. Osoby, które otrzymały komunikat od fałszerzy, powinny natychmiast ją usunąć. Osoby, które padły ofiarą wyłudzenia powinny bezzwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem.

Osoby czekające na zwrot podatku powinny kontaktować się ze swoim lokalnym urzędem Tax Office, by sprawdzić status swojego wniosku.