Czy Irlandia jest na to gotowa? Brexit rozpocznie się w marcu 2017 roku

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie mieć znaczące konsekwencje dla Irlandii.

Premier Theresa May poinformowała, że Wielka Brytania rozpocznie oficjalnie procedurę wystąpienia z Unii Europejskiej w marcu 2017 roku. Jest to konsekwencja przeprowadzanego referendum w UK.

Brexit – Konsekwencje dla Irlandii

Minister Finansów w Irlandii Michael Noonan twierdzi, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie mieć znaczące konsekwencje dla Irlandii. Jednakże Irlandia jest przygotowana na Brexit i ma przygotowany plan wobec konsekwencji ekonomicznych.

Eksperci rynku samochodowego twierdzą, że Brexit będzie miał negatywny wpływ na ten rynek w Irlandii. Tracący na wartości funt oznacza zalew naszego rynku tańszymi używanymi pojazdami z Anglii.

To tylko przykłady tego, co może czekać Irlandię po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Eksperci obawiają się o rynek pracy, wpływ na eksport irlandzkich firm, problemy w szkolnictwie wyższym. Wszystko będzie zależeć od podpisanych umów pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią.

Czy Irlandczycy chcą pozostać w Unii Europejskiej

Najnowszy przeprowadzony sondaż zdecydowanie odpowiada na pytanie czy Irlandia pozostanie w Unii Europejskiej.

Mieszkańcy Irlandii są zdecydowanymi zwolennikami Unii Europejskiej. W tegorocznym badaniu RED C aż 80% odpowiedzi było za pozostaniem Irlandii w Unii Europejskiej. W stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 2% co jest zaskoczeniem dla niektórych osób.

Tak wysokie poparcie mieszkańców Irlandii ma związek z Brexitem. Richard Colwell CEO z RED C powiedział, że mieszkańcy Irlandii patrzą na chaotyczną sytuację jaka zapanowała w Wielkiej Brytanii i opowiadają się za stabilizacją, która możliwa jest przez bycie częścią Unii Europejskiej.

BREXIT – IRLANDIA