Nauczyciele stali się celem ataków ze strony uczniów – twierdzą związki w Irlandii.

Związki zawodowe nauczycieli szkół średnich w Irlandii poinformowały o niepokojącej skali ataków ze strony uczniów.

Szkoły średnie w Irlandii

Członkowie związków wzywają przy tym do zwiększenia ochrony prawnej dla nauczycieli, którzy są psychicznie straumatyzowani przez nadużycia ze strony swoich uczniów.

Personel szkół twierdzi, że musi radzić sobie z szeroko zakrojonymi zmianami w społeczeństwie, które wpływają na klasy. Niektórzy nauczyciele doświadczają różnych form zastraszania w internecie, inni doświadczają ich w kontakcie bezpośrednim.

Urlop zdrowotny

Jednym z pomysłów udzielenia wsparcia poszkodowanym nauczycielom jest zwiększenie okresu specjalnej formy urlopu na „powrót do zdrowia”. Obecnie maksymalny urlop dostępny w przypadku napaści wynosi trzy miesiące na przestrzeni czterech lat, z pełnym wynagrodzeniem.

W wyjątkowych przypadkach, gdy wymagany jest długi okres pobytu w szpitalu lub w przypadku kolejnych napadów na tego samego nauczyciela, urlop może zostać przedłużony na kolejny okres do trzech miesięcy, także z pełnym wynagrodzeniem.

Maksymalny możliwy czas tego urlopu na przestrzeni czterech lat wynosi sześć miesięcy. Tyle dokładnie wynosił urlop przed cięciami budżetowymi w okresie kryzysu gospodarczego.

Ministerstwo Edukacji

Ze względu na rosnącą skalę przypadków agresywnego zachowania ze strony uczniów wobec nauczycieli niezbędne jest ponowne rozpatrzenie kwestii ochrony pracowników szkoły – twierdzą związki.

Członkowie Teachers’ Union of Ireland (TUI) wraz z Association of Secondary Teachers (ASTI) zwrócili się z tym problemem do Ministerstwa Edukacji.