POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Stawka Minimalna nadal budzi dużo kontrowersji w Irlandii.

Według najnowszych danych obcokrajowcy i osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin są niejako skazane na brak podwyżki pensji.

Raport The Economic and Social Research Institute (ESRI) wskazuje też na tą zależność u osób bez kwalifikacji czy wykształcenia.

Jednak osoby zatrudnione na Minimum Wage w pełnym wymiarze godzin mają szanse na uzyskanie podwyżki od pracodawcy w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Podwyżka płacy w większej mierze dotyczy pracownika pozostającego u tego samego pracodawcy niż tego, który tą pracę zmienił.

Z raportu wynika też, że pracownicy zatrudnieni na stawce minimalnej częściej powracają do bezrobocia niż osoby o wyższych zarobkach. Minimum Wage jest w wielu przypadkach najwyższą stawka, na którą może liczyć pracownik, a to z pewnością demotywuje.

I tu nasuwa się pytanie – czy obcokrajowcy, w tym Polacy, mają realne szanse na podwyżkę płac w Irlandii? Czy poziom znajomości języka angielskiego ma tutaj największy wpływ? Może kwalifikacje? Czy jednak lepsza pensja zależy od dobrej woli naszego pracodawcy?