Rząd w Irlandii przyjął projekt ustawy dotyczący zatrudniania na tzw. „umowach śmieciowych”.

Rząd w Irlandii przyjął projekt zmian w ustawie dotyczącej zatrudniania pracowników na umowach śmieciowych (zero hours contract). Nowe przepisy mają chronić osoby zatrudnione w tym systemie. Zmiany zostaną wprowadzone do Ustawy o Organizacji Czasu Pracy (Working Time Act 1997).

Jest to obecnie najpopularniejsza forma zatrudniania pracowników o najniższych zarobkach. Polega ona na tym, że pracodawca dzwoni do pracownika tylko wtedy, jeśli go potrzebuje do pracy w danym dniu. Wypłaca mu wynagrodzenia jedynie za przepracowany czas. Nie są wypłacane nadgodziny, dojazdy do pracy, chorobowe itd.

Podpisując taką umowę, pracownik zgadza się, by zawarta w umowie liczba godzin nie była gwarantowana. Jednak praca w takim systemie oznacza niepewność i stres związany z zarobkami oraz brak stabilizacji finansowej. Osoby zatrudnione na „zero-hours contract” mają też trudności w uzyskaniu kredytu w banku.

Jest to szara strefa, która nie podlega kontroli związków zawodowych i w efekcie wykorzystuje się pracowników. Po wprowadzeniu zmian będzie można zatrudniać osoby na „zero – hour contract” tylko na krótki czas lub na nagłe zastępstwo. Pracownik wezwany do pracy, a następnie odesłany do domu będzie uprawniony do kompensaty w wysokości 3 godzin pracy za stawkę trzykrotnie wyższą od Minimum Wage.

Nie wiadomo jeszcze kiedy zmiany zaczną obowiązywać, chociaż prawdopodobnie będzie to jeszcze w tym roku. Wiele osób obawia się, że w związku ze zmianami w ustawie stracą pracę.