POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Pierwsze płatności w ramach tego nowego programu w Irlandii mają nastąpić jeszcze w maju.

Rząd podjął decyzję w sprawie specjalnego programu wypłat dla tysięcy rodzin w Irlandii.

Decyzja rządu

Program ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez rodziny przyjmujące uchodźców, jednocześnie zachęcając inne rodziny w Irlandii do rozważenia tej formy pomocy.

W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy, że gospodarstwa, które goszczą u siebie większą liczbę osób z Ukrainy, powinny otrzymać większą sumę niż gospodarstwa, które goszczą pojedyncze osoby.

Jednak wypłata tego dodatku socjalnego w kwocie 400 euro miesięcznie będzie przyznawana niezależnie od liczby osób przyjętych pod dach – potwierdził rząd.

Dodatek socjalny w Irlandii

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek, podać swoje numery PPS, PPS Ukraińców mieszkających w nieruchomosci osób wnioskujących, kody Eircode itp. – poinformował Minister ds. Integracji, Roderic O’Gorman.

Dodatek będzie wypłacany wstecz – od momentu przyjęcia uchodźców do nieruchomości osoby składającej wniosek. Pierwsze płatności mają nastąpić do końca tego miesiąca.

Program będzie zarządzany przez Departament Ochrony Socjalnej i będzie miał zastosowanie do gospodarstw domowych, które zobowiązały się do goszczenia uchodźców z Ukrainy przez sześć miesięcy.

Ostrzega się, że w przypadku złożenia fałszywych deklaracji zostaną nałożone kary. Płatności nie będą brane pod uwagę w celach podatkowych i nie będą też kolidować z żadnymi innymi płatnościami z tytułu ochrony socjalnej.