O dodatek mogą wystąpić w Irlandii osoby pracujące, które mają niskie dochody.

Dodatek Additional Needs Payment (ANP) jest dostępny w wyjątkowych sytuacjach, zarówno dla osób pobierających zasiłki z opieki społecznej, jak i dla osób zatrudnionych, lecz o niskich dochodach.

Dodatek socjalny w Irlandii

Dodatek ANP jest wypłacany w ramach Supplementary Welfare Allowance (SWA) i jest zarządzany przez Community Welfare Service (CWS) departamentu opieki społecznej.

Aby otrzymać zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb, należy złożyć odpowiedni wniosek u jednego z urzędników Community Welfare Service.

Wniosek zostanie rozpatrzony przez urzędnika, który przeanalizuje indywidualną sytuację wnioskodawcy przed podjęciem decyzji o wypłacie dodatku.

Nie ma ustalonej stawki Additional Needs Payment. Otrzymana płatność będzie zależeć od indywidualnych tygodniowych dochodów gospodarstwa domowego i rodzaju potrzebnej pomocy.

Dodatek może być wypłacony między innymi w przypadku:

  • wzrostu kosztów paliwa i energii elektrycznej
  • niezbędnej naprawy mienia, w tym pojazdów mechanicznych oraz wymiany sprzętu AGD i mebli
  • pomocy przy kaucjach za wynajem domu lub mieszkania
  • kosztów pogrzebu
  • dodatkowych kosztów rozpoczęcia nauki szkolnej przez dzieci
  • powtarzających się kosztów podróży (wizyty w szpitalu lub odwiedziny u krewnych w szpitalu lub więzieniu)
  • potrzeb będących następstwem pożaru, powodzi lub innego zdarzenia nadzwyczajnego

Wniosek o dodatek socjalny w Irlandii

Osoby, które chcą złożyć wniosek o dodatek Additional Needs Payment, powinny przygotować swoje dane, jak numery PPS, dowody tożsamości (Public Services Card, paszport, prawo jazdy itd.).

Składając wniosek należy mieć także dokumenty potwierdzające dochody, wydatki oraz sytuację finansową (jak wyciąg z konta bankowego).

Więcej: gov.ie