POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Zbliża się termin wypłat dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii.

Program Back to School Clothing and Footwear Allowance niedługo ponownie rusza w Irlandii. Świadczenie będzie wypłacane w tygodniu rozpoczynającym się od 13 lipca 2020 roku.

W tym roku dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €150, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €275. Uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin.

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

Osoby kwalifikujące się powinny otrzymać list z Social Welfare do 06/07/2020 z informacją o wysokości dodatku i terminie jego wypłaty. Jeśli ktoś takiego listu nie otrzyma, może od 6 lipca złożyć wniosek sam – poprzez stronę MyWelfare.ie.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z programu BSCFA. Przekroczenie limitu zarobków dyskwalifikuje przed otrzymaniem dodatku. Wiadomo jest jednak, że osoby otrzymujące Covid-19 Pandemic Unemployment Payment mogą ubiegać się o dodatek Back to School (w zależności od means test).

Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2020 roku. Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie citizensinformation.ie