POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Można już składać wnioski na otrzymanie dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii.

Od poniedziałku 20/06/2022 można już składać wnioski online o dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance w Irlandii. Do tej pory do kwalifikujących się osób wysyłane były listy z informacją o wysokości dodatku i terminie jego wypłaty.

Back to School Allowance

Osoby, które nie otrzymały takiego listu z Social Welfare, lecz chcą się ubiegać o dodatek, mogą to teraz zrobić przez stronę MyWelfare.ie. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2022 roku.

W tym roku ponownie dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €160, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €285. Uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin.

Dodatek socjalny

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

Świadczenie Back to School Clothing and Footwear Allowance będzie wypłacane w tygodniu rozpoczynającym się od 13 lipca.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z programu BSCFA. Przekroczenie limitu zarobków dyskwalifikuje przed otrzymaniem tego dodatku.

Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie citizensinformation.ie