Dodatek socjalny dla rodzin w Irlandii - podano datę

Wnioski o to dofinansowanie w Irlandii można jeszcze składać do końca września.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, potwierdziła datę wypłaty dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii.

Dodatek socjalny dla rodzin w Irlandii

Dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance jest jednorazową płatnością, która ma na celu wsparcie rodzin w pokryciu kosztów związanych z powrotem dzieci do szkoły. W tym roku na ten cel zabezpieczono kwotę 65,2 miliona euro.

Więcej niż 118 000 rodzin automatycznie otrzyma dodatek w tygodniu rozpoczynającym się 8 lipca, jak zapewniła minister Humphreys.

Stawki wypłat na 2024 rok wynoszą 160 euro dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat oraz 285 euro dla dzieci powyżej 12 lat uczęszczających do szkoły średniej.

Większość płatności w ramach Back to School Clothing and Footwear Allowance zostanie zrealizowana automatycznie, bez konieczności wypełniania wniosku.

Dofinansowanie dla rodzin w Irlandii

Rodziny otrzymają potwierdzenie informujące o automatycznym przyznaniu dodatku na swoim koncie MyWelfare lub pocztą.

Rodziny, które nie otrzymają powiadomienia z Departamentu Ochrony Socjalnej o automatycznej płatności, powinny złożyć wniosek online na stronie MyWelfare.ie, nawet jeśli otrzymały dofinansowanie w ubiegłym roku.

Przypomina się, że ostateczny termin składania wniosków o dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance to 30 września 2024 roku.

Więcej informacji: gov.ie