Rozpoczyna się wypłata dodatku na pokrycie kosztów ogrzewania w Irlandii.

Program wypłat dodatku Fuel Allowance 2021/2022 w Irlandii rozpoczyna się już od poniedziałku 27 września.

Fuel Allowance

Płatność jest uzależniona od dochodów i szacunkowo skorzysta z niej około 370.000 gospodarstw domowych w ciągu 28 tygodni. Świadczeniobiorcy otrzymają tygodniową stawkę €28 lub alternatywnie dwie wypłaty ryczałtowe po €392 każda.

Osoby, którym wypłacono Fuel Allowance w zeszłym roku, automatycznie otrzymają płatność także w tym roku – o ile w dalszym ciągu się kwalifikują. Każdy nowo zakwalifikowany do wypłaty powinien „niezwłocznie złożyć wniosek”, który można znaleźć na stronie internetowej Opieki Społecznej.

Budżet 2022

Minister Heather Humphreys powiedziała, że zdaje sobie sprawę z tego, że gospodarstwa domowe obserwują wzrost rachunków i powrót do poziomu z 2019 roku. Jej zdaniem będzie to ważny czynnik dla niej jako ministra, gdy będzie kontynuować negocjacje w sprawie Budżetu 2022 z kolegami z rządu.

Rząd już wcześniej sugerował rozszerzenie programu w związku ze wzrostem cen energii. Wicepremier Leo Varadkar poinformował, że rozważane jest umożliwienie większej liczbie rodzin zakwalifikowanie się do zimowego dodatku opałowego.

Więcej: citizensinformation.ie