POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o dodatek socjalny w Irlandii.

Osoby, które nie otrzymały jeszcze potwierdzenia o wypłacie dodatku socjalnego, proszone są o kontakt z biurem Opieki Społecznej w Irlandii.

Back to School

Termin składania wniosków o dodatek socjalny Back to School Clothing and Footwear Allowance (BTSCFA) upływa 30 września.

W tym roku ponownie dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wynosi €150, a dla dziecka w wieku od 12 lat wynosi €275. Uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin.

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

Także osoby otrzymujące Covid-19 Pandemic Unemployment Payment mogą ubiegać się o dodatek Back to School (w zależności od means test). Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie citizensinformation.ie