Dodatek socjalny w Irlandii - tysiące osób ma problemy

Utrzymujące się wysokie koszty życia w Irlandii generują coraz większą liczbę wniosków o ten dodatek.

Koszty życia w Irlandii nadal utrzymują się na wysokim poziomie, a wiele gospodarstw domowych ma problemy z opłaceniem rachunków i pokryciem innych zobowiązań finansowych.

Dodatek socjalny w Irlandii

Mieszkańcy oczekują od państwa wsparcia, jednak na obecną chwilę rząd nie planuje udzielać żadnych dopłat do rachunków.

Osoby, które mają problemy z płynnością finansową, są odsyłane do lokalnego biura Community Welfare Oficer, aby ubiegać się o dodatek socjalny Additional Needs Payment (ANP).

Świadczenie to jest dostępne dla osób pobierających zasiłki, lecz także dla osób zatrudnionych, lecz o niskich dochodach.

Dodatek ANP może pokryć zwiększone koszty ogrzewania i energii elektrycznej, niezbędne naprawy nieruchomości, kaucje za wynajem prywatnych nieruchomości.

Świadczenie może również pomóc w pilnych potrzebach, będących następstwem pożaru, powodzi lub innego zdarzenia nadzwyczajnego.

Świadczenie socjalne w Irlandii

Nie ma ustalonej stawki zasiłku Additional Needs Payment. Otrzymana płatność zależy od indywidualnych tygodniowych dochodów gospodarstwa domowego i rodzaju potrzebnej pomocy.

Najnowsze dane dotyczące przyznania tego dodatku w Irlandii są alarmujące, ostrzegają członkowie People Before Profit (PBP).

Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku wniosek o zasiłek z tytułu dodatkowych potrzeb złożyło 35 260 osób. To prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Jednak liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków wyniosła zaledwie 23 751, na co uwagę zwróciła posłanka PBP, Bríd Smith.

Jej zdaniem państwo niewystarczająco dba o potrzeby mieszkańców, którzy odsyłani są do biur pomocy społecznej, lecz nie otrzymują w nich odpowiedniej pomocy.