Dopłata do rachunków w Irlandii - podano termin

To kolejny etap programu wsparcia dla mieszkańców Irlandii w ramach Budżetu 2023.

Druga dopłata do rachunków za energię elektryczną trafia właśnie do gospodarstw domowych w całej Irlandii.

Wsparcie rządu

To wypełnienie zobowiązania rządu, który chce w ten sposób wspomóc mieszkańców mierzących się z wysokimi obecnie kosztami życia.

Pierwsza wypłata w kwocie 200 euro odbyła się w listopadzie, natomiast trzecia i ostatnia dopłata zaplanowana jest wiosną.

Z podanych już informacji wynika, że nastąpi to między 1 marca a 30 kwietnia br. Zależy to od indywidualnego cyklu rozliczonego danego odbiorcy.

Rachunki w Irlandii

Aby upewnić się, że dopłata została dopisana do rachunku, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim zapis „Government Electricity Credit” z kolejnymi numerami dopłat czyli 1, 2 i 3.

Mieszkańcy, którzy nie widzą na swoim rachunku pierwszej dopłaty, powinni skontaktować się ze swoim dostawcą energii do końca stycznia br.

Należy to zrobić też w przypadku, gdy druga wypłata nie nastąpi do końca marca, a trzecia do końca maja br., jak zalecono.

Więcej: citizensinformation.ie